گردونه ی جیحون شرکت بتن پیش فشرده ایران
جیحون (تبلیغ)

مشخصات تیرچه پیش تنیده (bpico)

تیرچه پیش تنیده چیست؟ تیرچه پیش تنیده بهترین گزینه برای جایگزینی تیرچه های سنتی از جمله تیرچه خرپایی، فندوله ای، پاشنه بتنی و همچنین کرومیت می باشد. تیرچه پیش تنیده استاندارد یک مقطع بتنی تی شکل است که بتن آن توسط کابل ( وایر) های مخصوص فشرده شده و عرض پاشنه آن 11 سانتی متر و د بیشتر ..
جیحون (تبلیغ)

مشخصات تیرچه پیش تنیده (bpico)

تیرچه پیش تنیده چیست؟ تیرچه پیش تنیده بهترین گزینه برای جایگزینی تیرچه های سنتی از جمله تیرچه خرپایی، فندوله ای، پاشنه بتنی و همچنین کرومیت می باشد. تیرچه پیش تنیده استاندارد یک مقطع بتنی تی شکل است که بتن آن توسط کابل ( وایر) های مخصوص فشرده شده و عرض پاشنه آن 11 سانتی متر و د بیشتر ..
جیحون (تصویر)

تیرچه پیشتنیده

جیحون (تصویر)

تیرچه پیش تنیده

جیحون (تصویر)

تیرچه پیش تنیده

جیحون (تصویر)

تیرچه پیشتنیده

جیحون (تصویر)

تیرچه پیش تنیده

جیحون (تصویر)

تیرچه پیش تنیده

جیحون (محصول)

تیرچه پیش تنیده

تیرچه پیش تنیده یک مقطع بتنی تی شکل است که بتن آن توسط وایرهای مخصوص تحت تنش فشاری قرار گرفته است و بهترین جایگزین برای تیرچه های خرپایی، فندوله، پاشنه بتنی و همچنین تیرچه کرومیت می باشد. تیرچه تولیدی شرکت بتن پیش فشرده ایران (bpico) از سیم های فولادی با مقاومت 1475 تا 1960 نیوتن بر مبیشتر ...
جیحون (تبلیغ)

لیست قیمت تیرچه پیش تنیده bpico

لیست قیمت تیرچه پیش تنیده تولیدی شرکت بتن پیش فشرده ایران (bpico) تیرچه 3 وایر متری 324500 ریال تیرچه 4 وایر متری 383000 ریال تیرچه 5 وایر متری 508000 ریال تیرچه 6 وایر متری 683710 ریال تیرچه 7 وایر متری 785000 ریال تعداد وایرها بر اساس نوع کاربری و طول دهانه متفاوت می باشد، به عنوان مثال برای بیشتر ..
جیحون (تبلیغ)

تیرچه صنعتی bpico

تیرچه پیش تنیده یک مقطع بتنی تی شکل است که بتن آن توسط وایر های مخصوص تحت تنش فشاری قرار گرفته است و بهترین جایگزین برای تیرچه های خرپایی، فندوله، پاشنه بتنی و همچنین تیرچه کرومیت می باشد. شرکت بتن پیش فشرده ایران (bpico) با 50 سال سابقه درخشان در زمینه تولید تیرچه پیش تنیده استاند بیشتر ..

 |