نویسنده: jeihoon ارسال نامه

وب سایت: http://jeihoon.7gardoon.com

تیرچه پیش تنیده

شرکت بتن پیش فشرده ایران (bpico) اولین و بزرگترین واحد تولید کننده قطعات بتنی پیش تنیده از جمله تیرچه پیش تنیده استاندارد تا طول دهانه 12 متر و دال مجوف یا هالوکور در کشور.

 |